home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Ten druhý není divný, je jiný (pohled na lidskou jedinečnost pomocí typologie MBTI)

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • Úvod do charakteristiky a typologie osobnosti MBTI
  • Jak funguje lidský mozek, když se hovoří o komunikaci
  • Jaké existují odlišnosti v komunikačních typech
  • Konkrétní případy komunikačních nedorozumění: zdravotnický pracovník x pacient
  • Porozumění vlastní osobnosti: autodiagnostika testem MBTI
  • Základní odlišnosti typů a jejich projevy
  • Vznik „alergií“ mezi různými typy
  • Silné stránky a rezervy jednotlivých typů
  • Získejte návod, jak správně rozvíjet svůj tým
  • Získejte nový pohled na jedinečnost každého člověka