home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Snižování stresu a zvládání emocí pomocí všímavosti - mindfulness

"Pokud se jedná o zvládání emocí, nejlepší metodou je takzvaná meditace. Ne kvůli příštím životům. Ne kvůli tomu, abychom přišli do nebe. Ale kvůli každodenní pohodě... I lidé, kteří se nezajímají o náboženství a víru, chtějí žít šťastný život. Tyto lidi a zejména mladou generaci bychom měli naučit zvládat negativní emoce na základě každému dostupné zkušenosti a zdravého rozumu založeného na vědeckých poznatcích." Dalajlama

Mindfulness (do češtiny se překládá jako všímavost) je vědecký přístup inspirovaný východní filosofií, jehož začátek se datuje do roku 1979. Na UMASS Medical School, pod vedením Jon Kabat-Zinna byl vytvořen ucelený vzdělávací koncept opřený o mnohé výzkumy pozitivních efektů mindfulness na činnnost mozku a ve svém důsledku – na náš osobní a pracovní život.

Přístup využívá široké spektrum technik pro budování všímavosti ke svým vlastním vnitřním procesům (myšlenkám, emocím, fyzickým vjemům) a učí, jak tyto procesy regulovat (jak zvládat neustále běžící myšlenky, stres, vypjaté emoce, zvládání bolesti atd.).

Všímavost nám nepomáhá měnit svět okolo nás, ale způsob, jakým náš osobní a pracovní svět vnímáme. Všímavost přispívá k větší mentální kapacitě, vnitřní pohodě, rovnováze a lepšímu vyrovnání se s aspekty současného uspěchaného světa.

SNIŽOVÁNÍ STRESU A ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ POMOCÍ VŠÍMAVOSTI / MINDFULNESS -  WORKSHOP (4 hodiny)

VŠÍMAVOST nabízí cestu k většímu porozumění své mysli, emocím a vlastnímu tělu. Díky tomuto přístupu dokážeme vědoměji zvládat emočně vypjaté situace, méně podléhat stresu a být spokojenější s vlastním životem.

Cílem workshopu je:

Představit, co je všímavost a co vám může přinést, seznámit Vás s pozitivními dopady programu na snižování stresu, zvládání emocí a na zlepšení zdraví. V průběhu workshopu si vyzkoušíte techniky mindfulness pro zvládání stresu, např. dechové cvičení, relaxace zaměřené na zvýšení pozornosti ke svému tělu, techniky pro zvládnutí akutního stresu a další. Zažijete i další cvičení, která nabízejí využití všímavosti pro zlepšení komunikace a budete moci i lépe porozumět propojení své mysli, těla, emocí a využít tyto znalosti pro snížení napětí a stresu.

Benefity všímavosti/mindfulness:

  • Zklidnění, redukce stresu, úzkosti a napětí
  • Posílení pozornosti a soustředění
  • Psychická odolnost
  • Emoční vyrovnanost
  • Zvýšení osobní pohody a spokojenosti
  • Zlepšení vztahů na pracovišti

 

8 TÝDENNÍ KURZ VŠÍMAVOSTI / MINDFULNESS

Zpětná vazba od účastníků 8 - týdenního kurzu:

Jitka:  absolvování kurzu mindfulness mi pomohlo v poznání sama sebe.  Díky němu jsem poznala, o jaké okamžiky přítomnosti přicházím, pokud je nejsem schopna vnímat. Kurz mi ukázal cestu,jak je možné „přežít“ složité chvíle díky cvičením všímavosti, jak je možné se zastavit uprostřed shonu při pracovních povinnostech. Otevřel mi oči při pohledu na sebe a prožívání různých situací. Pomohl mi pochopit, že klid a spokojenost, které hledám, mohu najít jen sama v sobě.

Veronika: " Po absolvování 8 týdnů kurzu přešla téměř všechna cvičení automaticky a lehce do mého života. Nejčastěji, skoro na denní bázi, se vracím k 3 minutové meditaci, díky které je moje mysl a tělo schopno se plně vrátit do "tady a teď" pocitu a ukotvit se. V poslední době jsem se na základě zvětšujícího se pracovního stresu vrátila k vědomé chůzi. Ta mne dokáže plně dostat do klidového stavu a uvolnit vnitřní napětí v těle a mysli. A také nyní díky kurzu mnohem lépe a hlouběji spím..."

Co mi dal kurz mindfulness?

Jana: "že víc rozumím tomu, co se v mém životě děje, vidím to nějak zřetelněji..."

Petr: " naučil jsem se zastavit, dát si alespoň tři nádechy a výdechy, zkontrolovat, co se mi děje v hlavě, v těle, co emoce - a pak se rozhodnu, co budu dělat dál..."

Kamila:" získala jsem větší odstup od svých emocí, když se něco nepříjemného děje, tak je tak nějak pozoruji a čekám... a intenzita se o trochu zmenší a nebo dokonce i emoce zcela zmizí, rozplynou se...."

Zdenka: "jsem celkově klidnější, spokojenější, mám více energie, lépe spím...."

 

Průběh základního 8-týdenního programu: 

Během osmi týdnů probíhá 8 skupinových setkání ( 2 hodinových) a 1 víkendové, sobotní odpolední setkání, ve kterém  budeme procvičovat všechna cvičení, která jsme se naučili během 6 týdnů. V průběhu kurzu si  účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání pracovní či zdravotní zátěže a prohlubující porozumění sobě samé/mu. Tyto techniky pak účastníci praktikují samostatně každý den po dobu 8 týdnů. Vedle tzv. formálních cvičení, sestávajících z mentálních cvičení a jógy, se účastníci programu průběžně věnují i tzv. neformální praxi, která spočívá v aplikaci principů sebeuvědomění při běžných denních činnostech.Tyto nové způsoby práce se sebou jim budou podporou, aby si udrželi zdraví psychické i fyzické v každodenní praxi pomáhající profese. 

Principy kurzu Všímavosti:

•    Budování všímavosti k vnitřním procesům. Lidé se lépe vyznají ve svých myšlenkách, jsou si vědomi svých emocí a fyzických počitků.

•    Zvyšování seberegulace - zvládání svých vlastních emočních a psychických stavů, vnímání bolesti...

•    Rozvíjení empatie - rozvoj empatie a laskavosti k sobě i k ostatním lidem. To pomáhá, mimo jiné, ke zlepšení vztahů na pracovišti.

•    Aplikace do praxe. Využíváme všímavost v rámci témat jako například: komunikace, stres, pracovní rutina atd.

Témata kurzu Všímavosti : 

•    stres, regulace stresu

•    využití všímavosti v komunikaci a zvláště v obtížné komunikaci

•    autopilot v našem jednání

•    všímavost a jídlo

•    propojenost těla, mysli a emocí

•    praktikování všímavých cvičení

•    aplikace všímavosti do pracovní reality

Struktura kurzu:

Osm, vždy dvou a čtvrt hodiny dlouhých setkání a jedno půldenní, čtyřhodinové, setkání, které probíhá mezi šestým a sedmým setkáním.

Časová investice účastníka výcviku:

•    20 - 30 minut denně všímavé meditace

•    5 - 15 minut denně pro splnění zadaného úkolu

•    2 a čtvrt hodiny týdně v rámci společné setkání