home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích

Témata, která postupně můžete najít v naší nabídce:

 • Syndrom vyhoření a jeho zvládání. Příčiny a prevence
 • Stres a jeho zvládání
 • Jak zvýšit psychickou odolnost
 • Konflikt jako součást života, prevence a řešení
 • Asertivita jako strategie jednání
 • Typologie osobnosti podle MBTI
 • Emoční inteligence
 • Duševní hygiena, relaxační metody
 • Nenechte sebou manipulovat!
 • Jak říkat Ne bez pocitů viny
 • Hranice ve vztazích: na pracovišti i v osobním životě
 • Mezilidská komunikace aneb jak lépe vycházet s lidmi
 • Jak mluvit, když o něco jde                                                                  a mnoho dalších......

Předpokládaná délka trvání: 4 hodiny

Každý účastník obdrží Osvědčení o účasti na semináři (4 hod).

Vzdělávací akce se konají v Praze.

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: MUDr. Martin Tomášek
Lektor: MUDr. Ludmila Eleková
Lektor: Emeritní primář MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr.Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
Lektor: PhDr.Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. František Krch, Ph.D.
Lektor: Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc.
Lektor: Prim. MUDr.Karel Nešpor, CSc
Lektor: Prim.MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Lektor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Lektor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Lektor: Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc.
Lektor: Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková