home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Poradenství

Ve své praxi se zabývám psychoterapií v oblasti mezilidských vztahů a problémů s nimi souvisejících. V rámci svého působení se setkávám s dospělými i dětmi v náročných životních situacích, které potkávají problémy v rodině, ve škole i zaměstnání.

Nabízím individuální psychoterapeutická sezení zaměřená na překonání aktuálních i dlouhodobých psychických potíží.
Oblasti práce:

  • Mezilidské vztahy
  • Rodinná problematika
  • Soužití s dlouhodobě nemocným členem rodiny, zátěž péče o něj
  • Syndrom vyhoření, stres

KONTAKT:

PhDr. Jaroslava Dvořáková
soukromá poradenská praxe

Ondříčkova 16, Praha 3
 

Objednání ke konzultaci: mobil: +420 / 774 305 307; e-mail: dvorakova@ puls-kurzy.com
Konzultace jsou hrazeny klientem.

Psychologické poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního, obtížné životní situace ...). Pomáhá klientovi hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1- 10 sezení.
Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém a podpořit jeho schopnost se vyrovnávat s problémy.

Čím se liší psychoterapie od poradenství?
Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy.
Rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.

 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky.

Je užitečná v situacích kdy:

  •     dlouhodobě prožíváme životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity
  •     nerozumíme sobě, nebo svému okolí
  •     se nám v životě (nebo ve vztahu) opakují nepříjemné situace, které nám komplikují život
  •     procházíme životní krizí
  •     se nám nedaří vyrovnat se životními změnami či ztrátami
  •     nás trápí deprese, úzkost, panické ataky, závislosti, psychosomatické obtíže (poruchy příjmu potravy, sexuální obtíže ... )

Cílem je odstranění problému či zmírnění potíží, doprovázení těžkým životním obdobím, rozšíření možností klienta, doplnění znalostí a dovedností.

Psychoterapie může být krátkodobá ( do deseti setkání) nebo dlouhodobá ( více než deset setkání).

Setkání si domlouvá psychoterapeut s klientem individuálně. Frekvence bývá zpravidla jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní.

Během prvních setkání si terapeut s klientem domlouvají cíl ( zakázku), kterého chce klient dosáhnout. Zakázka může být během terapie upřesňována, doplňována, rozšiřována nebo změněna. Během terapie se může klient setkat i s jinými metodami – relaxací, imaginací, prací se sny, arteterapií.

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění. Pracuje s celou strukturou osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Je to společné hledání, co je užitečné bez návodů a receptů). Je to podpora v nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. To obnáší trochu více nejistoty než poradenství.

Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se OK, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny. )
Výjimkou je podpůrná psychoterapie - není zaměřena na léčbu a změnu, ale na doprovázení. Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres.

Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.

Vzdělání:
UP Olomouc FF, katedra psychologie,obor: jednooborová psychologie
Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením (2003-2008)
Výcvik Katatymně imaginativní psychoterapie,Brno, PhDr. Ludvík Běťák (2005-2010)
Individuální psychoterapie, psychoanalytický směr ( 2005-2009)
Pražská psychoterapeutická fakulta,Hekrova 805, Praha 4, šestisemestrové teoretické studium
Výcvik Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků,ak.mal. K.Ženatá
Integrovaný výcvik v základech krizové ntervence a terapeutické pomoci, Diakonie ČCE Praha (2002-2003)