home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Sebeovládání v praxi zdravotnického pracoviště

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

·     Co sebeovládání znesnadňuje (stres, silné emoce, craving, únava atd.).

·     Sebeovládání a práce zdravotníka.

·     Sebeovládání a prevence profesionálního stresu.

·     Lepší sebeovládání: čtyři skupiny strategií

·     Jak zlepšit sebeovládání a spolupráci při léčbě u pacientů.

·     Shrnutí a praktická aplikace v podmínkách jednotlivých pracovišť