home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Sebeovládání v praxi zdravotnického pracoviště

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

·     Co sebeovládání znesnadňuje (stres, silné emoce, craving, únava atd.).
·     Sebeovládání a práce zdravotníka.
·     Sebeovládání a prevence profesionálního stresu.
·     Lepší sebeovládání: čtyři skupiny strategií
·     Jak zlepšit sebeovládání a spolupráci při léčbě u pacientů.
·     Shrnutí a praktická aplikace v podmínkách jednotlivých pracovišť