home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

8týdenní kurz Snižování stresu a zvládání emocí pomocí všímavosti

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

Všímavost (anglicky mindfulness) nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocím a vlastnímu tělu. Díky tomu máme možnost být více „nad věcí“ , mít osobní i pracovní život více ve svých rukou a žít klidnější a spokojenější život.

Kurzy všímavosti/ mindfulness vytvořil Jon Kabat-Zinn, emeritní profesor medicíny na Massachusettské univerzitě v USA, v jejíž nemocnici roku 1979 založil Kliniku snižování stresu. Kabat-Zinn zde vyvinul program Snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR), který využívá funkční prvky buddhistické meditace a jógy pro léčbu chronického stresu, bolesti, úzkosti a dalších psychosomatických obtíží. Program MBSR dnes využívá přes 720 zdravotnických zařízení po celém světě. Je to vědecký koncept opřený o mnohé výzkumy pozitivních efektů všímavosti na činnost mozku a ve svém důsledku – na náš osobní a pracovní život.

Přístup využívá široké spektrum technik pro budování všímavosti ke svým vlastním vnitřním procesům (myšlenkám, emocím, fyzickým vjemům) a učí, jak tyto procesy regulovat, jak zvládat neustále běžící myšlenky, stres, emoční stavy atd.

Všímavost nám nepomáhá měnit svět okolo nás, ale mění způsob, jakým náš osobní a pracovní svět vnímáme. Všímavost přispívá k větší mentální kapacitě, vnitřní pohodě, rovnováze a k lepšímu vyrovnávání se se současným uspěchaným světem a jeho nároky na nás.

 

Benefity všímavosti:

 • Zklidnění, redukce stresu, úzkosti a napětí
 • Posílení pozornosti a soustředění
 • Psychická odolnost
 • Emoční vyrovnanost, rozvoj emoční inteligence
 • Zvýšení osobní pohody a spokojenosti
 • Pozitivní zdravotní účinky (posílení imunitního systému, snížení krevního tlaku atd.)
 • Rozvoj empatie, zlepšení vztahů na pracovišti

Principy kurzu všímavosti:

 • Budování všímavosti k vnitřním procesům - lidé se lépe vyznají ve svých myšlenkách, jsou si vědomi svých emocí a fyzických signálů svého těla
 • Zvyšování seberegulace - zvládání svých vlastních emočních stavů, impulsivity
 • Rozvíjení empatie – k sobě i ostatním lidem a tím se zlepšují vztahy na pracovišti a v osobním životě
 • Aplikace do praxe. Využíváme všímavost v rámci témat jako například: obtížná komunikace, vyrovnávání se se stresem, zvládání vypjatých emočních stavů, pracovní rutina atd.

Témata kurzu všímavosti:

 • stres, regulace stresu
 • využití všímavosti v komunikaci, i obtížné komunikaci
 • autopilot v našem jednání
 • všímavost a jídlo
 • propojenost těla, mysli a emocí
 • praktikování všímavých meditací
 • aplikace všímavosti do pracovní reality

Struktura kurzu:

Osm, setkání v délce 2 h 15 min. a jedno víkendové setkání (14.00-18.00), které probíhá mezi šestým a sedmým setkáním.

Tréninkový cyklus

1. Během každého setkání probíhá trénink všímavosti (mentální cvičení/meditace).

2. Po tréninku všímavosti následuje diskuse, ve které si lidé upevňují to, jak cvičení všímavosti praktikovat.

4.  Samostatná praxe. Účastníci během týdne, který je mezi setkáními, sami, za pomocí audio nahrávek trénují všímavost (každý den cca 20-30 minut všímavých meditací).

5.  Propojení s praxí. Lidé v době mezi setkáními pracují na aplikaci všímavosti do své práce (regulace stresu, využití v obtížné komunikaci atd.).

Lektorka se vždy vrací při dalším setkání k tomu, jak probíhala samostatná praxe a k propojení nových poznatků a zkušeností s běžným životem.

Časová investice účastníka kurzu:

 • 20 - 30 minut denně všímavé meditace/cvičení
 • 5 – 15  minut denně pro splnění zadaného úkolu
 • 2 hodiny 30 min. týdně v rámci společného setkání

       Počet osob na skupinu: 8 - 13 osob