home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Životní scénáře a sny

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

Zážitkový seminář na téma snů. Co nám chtějí naše sny sdělit? Proč se nám opakují určité životní situace, konflikty či problémové vztahy? Pohled na svůj život skrze sny....povídání, malování, imaginace, sdílení ve skupině.

Max. počet účastníků 12 lidí.

Seminář je zaměřen na pochopení symboliky snů dle analytické psychologie C.G.Junga a rozpoznání životních scénářů ve snech obsažených. Zapisujte si své sny posledních 14 dní před seminářem a vezměte je s sebou. Pokrátkém teoretickém úvodu budeme pracovat s Vašimi konkrétními sny.

Životní scénáře jsou skryté vzorce našeho chování, které nás někdy vedou k opakování stejných chyb, k nevhodným rozhodnutím, ke zbytečným konfliktům, k partnerským neshodám…

Ve snu trávíme třetinu našeho života, avšak většina z nás nepřidává obsahům snů velký význam. Seminář je určen pro ty, co chtějí porozumět symbolice snů a naučit se dekódovat vlastní sny. Občas se život může zdát jako nekontrolovatelný a nejistý. Naše sny nám mohou pomoci se zorientovat a dají nám odpovědi na některé otázky.

Hlavní otázka semináře: co mi říká můj sen?
Cíl semináře: naučit se aplikovat techniku výkladu snů.
Program obsahuje seznámení s teoriemi snů, snovou symbolikou a individuální výklad snů zúčastněných. Doporučuje se mít vlastní sen pro výklad.

Ve své praxi se věnuji výkladu snů klientů a používám je k terapeutickým účelům.