home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Řeč těla - neverbální komunikace na pracovišti i v osobním životě

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

 

  •  lidské pocity a jejich projevy v neverbální komunikaci
  •  první dojem a jeho význam. Cvičení na „čtení“ prvního dojmu
  •  činitelé ovlivňující a zkreslující vnímání jiných lidí: projekce, Halo efekt, atribuční chyby
  •  složky neverbální komunikace: mimika, zrakový kontakt, úprava zevnějšku, postoj, držení těla, gesta a jejich komunikační význam v praxi sociální práce.
  •  vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem
  •  projevy skryté agrese, tendence zastírat, tajit, nebo klamat tělem
  •  signály myšlenek v tělesném projevu, předcházení konfliktům
  •   zrcadlení: výhody a rizika této techniky, možnosti každodenní aplikace
  •   gesta, vzdálenost mezi komunikujícími, význam vlastního teritoria a teritoriálního chování
  •   modelové situace, zážitkové metody, příklady z praxe