home Hlavni stránka

PŘELOŽENÍ SEMINÁŘE na 17.9.2020- Emeritní primář MUDr. Karel Nešpor CSc.: Jak pěstovat zdravé emoce

Oblíbený lektor seminářů emeritní primář MUDr. Karel Nešpor CSc. pro vás připravil nové téma: Jak pěstovat zdravé emoce v každodenní praxi pomáhajícíh profesí.  Obsah semináře:

Náplň

  • Zdravé emoce a sebeuvědomování.
  • Jak se projevují zdravé emoce.
  • Zdravé emoce a lepší zvládání profesionálního stresu.
  • Zdravé emoce a komunikace.
  • Zdravé emoce a osobní život.
  • Zdravé emoce a tvořivé zvládání problémů.
  • Pěstování zdravých emocí: formální nácvik.
  • Pěstování zdravých emocí v každodenním životě.
  • Širší souvislosti zdravých emocí.
  • Shrnutí a praktická aplikace v osobním a pracovním životě.

 

Místo konání: Ústav sociálních služeb, Podolská 31, Praha 4

Termín: 17.9. 2020 (9.00 - 13.00)