home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

NOVINKA : 8 týdenní kurz Všímavosti/ mindfulness v Praze

V letošním roce v lednu, dubnu, květnu a v říjnu  proběhly v Praze 4 workshopy Snižování stresu a zvládání emocí pomocí všímavosti. Během těchto workshopů jste se mohli seznámit s novými způsoby práce se sebou na zvládání stresu a emocí. Na tyto workshopy navazuje osmitýdenní kurz, kde se účastníci budou postupně učit nové dovednosti, aby se dokázali lépe vyrovnávat s emočně vypjatými situacemi, stresem, a dokázali si udržet v náročných chvílích klid, vyrovnanost, nadhled. Tento nový postoj a nové způsoby práce se sebou jim jim budou podporou, aby si udrželi zdraví psychické i fyzické v každodenní praxi pomáhající profese. 

Průběh základního 8-týdenního programu 

Během osmi týdnů probíhá 8 skupinových setkání ( 2 hodinových) a 1 víkendové, sobotní odpolední setkání, ve kterém prohlubujeme dosavadní praxi.Během 8 týdnů si  účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání pracovní či zdravotní zátěže a prohlubující porozumění sobě samé/mu. Tyto techniky pak účastníci praktikují samostatně každý den po dobu 8 týdnů. Vedle tzv. formálních cvičení, sestávajících z meditací a jógy, se účastníci programu průběžně věnují i tzv. neformální praxi, která spočívá v aplikaci principů sebeuvědomění při běžných denních činnostech.

8 týdenní kurz  bude začínat v lednu 2020.

Máte-li zájem se zúčastnit, můžete se předběžně přihlásit na adrese: dvorakova@puls-kurzy.com