home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Mindfulness

"Pokud se jedná o zvládání emocí, nejlepší metodou je takzvaná meditace. Ne kvůli příštím životům. Ne kvůli tomu, abychom přišli do nebe. Ale kvůli každodenní pohodě... I lidé, kteří se nezajímají o náboženství a víru, chtějí žít šťastný život. Tyto lidi a zejména mladou generaci bychom měli naučit zvládat negativní emoce na základě každému dostupné zkušenosti a zdravého rozumu založeného na vědeckých poznatcích." Dalajlama

Mindfulness je vědecký přístup inspirovaný východní filosofií, jehož začátek se datuje do roku 1979. Na UMASS Medical School, pod vedením Jon Kabat-Zinna byl vytvořen ucelený vzdělávací koncept opřený o mnohé výzkumy pozitivních efektů mindfulness na činnnost mozku a ve svém důsledku – na náš osobní a pracovní život.

Přístup využívá široké spektrum technik pro budování všímavosti ke svým vlastním vnitřním procesům (myšlenkám, emocím, fyzickým vjemům) a učí, jak tyto procesy regulovat (jak zvládat neustále běžící myšlenky, stres atd.).

Mindfulness nám nepomáhá měnit svět okolo nás, ale způsob, jakým náš osobní a pracovní svět vnímáme. Mindfulness přispívá k větší mentální kapacitě, vnitřní pohodě, rovnováze a lepšímu vyrovnání se s aspekty současného uspěchaného světa.

MINDFULNESS WORKSHOP (4 hodiny)

Mindfulness (český překlad je všímavost) nabízí cestu k většímu porozumění své mysli, emocím a vlastnímu tělu. Díky tomuto přístupu dokážeme vědoměji zvládat emočně vypjaté situace, méně podléhat stresu a být spokojenější s vlastním životem.

Cílem workshopu je:

·         Představit, co je mindfulness a co nám může přinést

·         Naučit vás několik typů všímavé meditace (meditace zaměřená na dech, tělo, meditace v chůzi)

·         Využití mindfulness v komunikaci – zlepšení kvality mezilidské komunikace

·         Využití mindfulness  při zvládání stresových situací

·         Aplikace získaných dovedností a znalostí do praxe – jaký typ meditace vám nejvíce sedí; jak praktikovat mindfulness doma či v práci

 

MINDFULNESS  VÝCVIK : 8 týdnů

Zpětná vazba od účastníků 8 - týdenního kurzu:

Jitka:  absolvování kurzu Mindfulness mi pomohlo v poznání sama sebe.  Díky němu jsem poznala, o jaké okamžiky přítomnosti přicházím, pokud je nejsem schopna vnímat. Kurz mi ukázal cestu,jak je možné „přežít“ složité chvíle díky meditacím, jak je možné se zastavit uprostřed shonu při pracovních povinnostech. Otevřel mi oči při pohledu na sebe a prožívání různých situací. Pomohl mi pochopit, že klid a spokojenost, které hledám, mohu najít jen sama v sobě.

Veronika: " Po absolvování 8 týdnů mindfullness terapie, přešly meditační techniky automaticky a lehce do mého života. Nejčastěji, skoro na denní bázi se vracím k 3 minutové meditaci, díky které je moje mysl a tělo schopno se plně vrátit do "tady a teď" pocitu a ukotvit se. Občas provozuji meditace na zvuky, obzvláště v přírodě. V poslední době jsem se na základě zvětšujícího se pracovního stresu vrátila k vědomé chůzi. Ta mne dokáže plně dostat do klidového stavu a uvolnit vnitřní napětí v těle a mysli."

Co mi dal kurz mindfulness?

Jana: "že víc rozumím tomu, co se v mém životě děje, vidím to nějak zřetelněji..."

Petr: " naučil jsem se zastavit, dát si alespoň tři nádechy a výdechy, zkontrolovat, co se mi děje v hlavě, v těle, co emoce - a pak se rozhodnu, co budu dělat dál..."

Kamila:" získala jsem větší odstup od svých emocí, když se něco nepříjemného děje, tak je tak nějak pozoruji a čekám... a intenzita se o trochu zmenší a nebo dokonce i emoce zcela zmizí, rozplynou se...."

Principy mindfulness výcviku:

•    Budování všímavosti k vnitřním procesům. Lidé se lépe vyznají ve svých myšlenkách, jsou si vědomi svých emocí a fyzických počitků.

•    Zvyšování seberegulace - zvládání svých vlastních stavů, nutkání a možností.

•    Rozvíjení empatie - povědomí o pocitech, potřebách obavách jiných lidí. To pomáhá, mimo jiné, ke zlepšení vztahů na pracovišti.

•    Aplikace do praxe. Využíváme všímavost v rámci témat jako například: komunikace, stres, pracovní rutina atd.

Témata mindfulness výcviku:

•    stres, regulace stresu

•    využití mindfulness v komunikaci, obtížné komunikaci

•    autopilot v našem jednání

•    mindfulness a jídlo

•    propojenost těla, mysli a emocí

•    praktikování všímavých meditací

•    aplikace mindfulness do pracovní reality

Struktura výcviku:

Osm, vždy dvou a půl hodiny dlouhých setkání a jedno celodenní, šestihodinové, setkání, které probíhá mezi šestým a sedmým setkáním.

Tréninkový cyklus:

1. Během každého setkání probíhá trénink všímavosti (skrze všímavé meditace).

2. Po tréninku všímavosti následuje diskuse, ve které si lidé upevňují to, jak meditaci všímavosti praktikovat.

3. Součástí setkání jsou teoretické vstupy, které zasazují diskusi do širšího rámce a poskytují  lidem praktické tipy.

4. Samostatná praxe. Účastníci během týdne, který je mezi setkáními, sami, za pomocí audio nahrávek trénují všímavost (každý den 10 minut všímavých meditací).

5. Propojení s praxí. Lidé v době mezi setkáními pracují na aplikaci všímavosti do své práce (regulace stresu, využití obtížné komunikace atd.).

K tomu, jak probíhala samostatná praxe a propojování s praxí během týdne se lektor vždy vrací při dalším setkání.

Časová investice účastníka výcviku:

•    20 minut denně všímavé meditace

•    5 minut denně pro splnění zadaného úkolu

•    2,5 hodiny týdně v rámci společné setkání

 

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková