home Hlavni stránka

Konflikt jako součást života: řešení a prevence

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • Úvod do problematiky: co jsou to konflikty, jak vznikají (vliv osobnosti, komunikačního stylu, životní historie)
  • Možné konfliktní situace na pracovišti v sociální sféře: příklady z praxe
  • Vliv emocí na průběh konfliktních situací
  • Emoce a jejich zvládání v průběhu vypjatých situací
  • Způsoby řešení konfliktů-TEST
  • Zvládání konfliktních situací s klienty, rodin. příslušníky klientů, s kolegy na pracovišti – rozdíly v řešení
  • Nástroje k uspokojivému zvládnutí konfliktů a jejich předcházení
  • Prohlubování komunikačních dovedností a jejich nácvik
  • Modelové situace, nácvik nových dovedností

 


Místo konání: ÚSS, Podolská 31, Praha 4, Praha 4
Datum konání: 27.11.2020
Účastnický poplatek: 900,- Kč
Poznámka: Akreditace MPSV; garant vzdělávací akce je i ČAS

Přihlásit se na akci..
Účastnický poplatek 900,- je třeba uhradit předem převodem na náš účet. Informace pro platbu obdržíte v okamžiku podání přihlášky. Je nutné se přihlásit nejpozději do 27.11.2020. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefoním čísle 774 305 307 nebo e-mailové adrese dvorakova@puls-kurzy.com (Jaroslava Dvořáková).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------