home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

8 týdenní kurz Všímavosti/ mindfulness v Praze

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

Průběh základního 8-týdenního programu 

Během osmi týdnů probíhá 8 skupinových setkání ( 2 hodinových) a 1 víkendové, sobotní odpolední setkání, ve kterém  budeme procvičovat všechna cvičení, ktrá jsme se naučili během 6 týdnů. V průběhu kurzu si  účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání pracovní či zdravotní zátěže a prohlubující porozumění sobě samé/mu. Tyto techniky pak účastníci praktikují samostatně každý den po dobu 8 týdnů. Vedle tzv. formálních cvičení, sestávajících z meditací a jógy, se účastníci programu průběžně věnují i tzv. neformální praxi, která spočívá v aplikaci principů sebeuvědomění při běžných denních činnostech.Tyto nové způsoby práce se sebou jim jim budou podporou, aby si udrželi zdraví psychické i fyzické v každodenní praxi pomáhající profese. 


Místo konání: Opletalova ul., Praha 1, Praha 1
Datum konání: 12.01.2020
Účastnický poplatek: 0,- Kč
Kurz je již plně obsazen!