home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zvládání konfliktů a náročných situací na pracovišti

Lektor: 
Bc.Jana Pištorová
  • jak zvládáte konflikty?
  • konflikty v pracovních týmech
  • konflikty mezi pacientem a zdravotní sestrou
  • předcházení konfliktům a včasné rozpoznání blížícího se konfliktu
  • techniky řízení a řešení konfliktů
  • vliv osobnosti a emocí na vznik a průběh konfliktů
  • náročné situace při konfliktu
  • sdělování a přijímání kritiky (pacient,nadřízený...)