home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Thanatologie, principy paliativní péče, euthanasie

Lektor: 
Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
  • thanatologie, co to je a co potřebujeme vědět v péči o vážně nemocné pacienty
  • základní principy vítězné a paliativní strategie
  • stručná historie paliativní péče, hospicové hnutí - vývoj ve světě i u nás
  • jak uplatňovat paliaci v systému normálních nemocnic - základní informace
  • charta umírajících
  • eutanázie - souhrnný pojem pro celou řadu různých situací
  • argumenty pro a proti aktivní eutanázii /asistované sebevraždě/
  • stav legislativy v cizině i u nás