home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • co je syndrom vyhoření
 • psychologické aspekty práce v pomáhající profesi
 • psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat : zdroje zátěže a její příčiny
 • mapování silných a slabých stránek účastníků – ohrožuje vás stres nebo syndrom vyhoření ?
 • zvládání akutního, chronického stresu, prevence
 • syndrom pomáhajících a příčiny jeho vzniku
 • fáze syndromu vyhoření
 • specifické zdroje syndromu vyhoření u pomáhajících profesí
 • prevence - různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu   vyhoření
 • autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření
 • zásady duševní hygieny, nácvik relaxačních metod