home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Spánek, poruchy spánku, význam snů

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • úvod do tématu, seznámení s pojmy
 • význam spánku a snů pro duševní hygienu
 • průběh jednotlivých fází spánku
 • poruchy spánku, insomnie, hypersomnie
 • poruchy spánku při směnném provozu, spánková deprivace
 • zásady duševní hygieny pro dobrý spánek
 • snění noční, denní
 • význam snů a kvalita spánku
 • nejčastější snové symboly
 • odpovědi na dotazy účastníků
 • nácvik relaxace při poruchách usínání