home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Psychosomatika v praxi

Lektor: 
PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
  • Psychosomatická medicína, vývoj  a její současný stav
  • Biologické a psychické aspekty onemocnění
  • Přehled základních typů psychosomatických onemocnění, která vznikají v souvislosti s konfliktními vztahy na pracovišti, v rodině a dalších vztazích
  • Charakteristika, klinické projevy těchto onemocnění, diagnostika 
  • Fyziologický, emocionální a behaviorální dopad dlouhotrvajících konfliktních vztahů v závislosti na jejich  psychologickém mechanizmu prožívání.
  • Léčení psychosomatických poruch, možnosti prevence
  • Modelové případy: řešení jednotlivých situací z praxe