home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Problémový pacient

Lektor: 
Prim.MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Problémovost pacienta není dána pouze jeho stavem nebo osobnosti, ale interakcí řady činitelů.K nim patří:

  • Situační faktory na straně pacienta. Sem patří např. bolest vyčerpání, frustrace, negativní emoce, intoxikace látkou, nedávná zátěžová životní událost, okolnosti přijetí a zátěž související se spolupacienty (např. smrt spolupacienta).
  • Osobnostní faktory a dlouhodobě působící faktory na straně pacienta, např. porucha osobnosti, subnormní intelekt nebo jeho deteriorace, nedostatek sociálních dovedností, jazyková bariéra, předchozí životní zkušenost atd.
  • Přítomnost návykové nemoci (závislost na alkoholu a drogách, jejich zneužívání, patologické hráčství).
  • Situační faktory na straně zdravotníka, např. únava, frustrace, interpersonální konflikt na pracovišti, problémy v osobním životě, vliv zátěžové životní události, momentální zdravotní stav atd.
  • Dlouhodobě působící faktory na straně zdravotníka – jeho vzdělání a výcvik, zkušenost, zdravé pohybové návyky, osobnost, inteligence, přizpůsobivost a tvořivost.
  • Faktory prostředí: Počet pracovníků, pacient pacientů, stavební dispozice, vybavení pracoviště, hluk, zevní teplota, osvětlení.

Řada uvedených faktorů je ovlivnitelná a lze jejich negativní působení oslabit nebo kompenzovat.
Při práci s problémovými pacienty je třeba se soustředit právě na faktory, které lze ovlivnit.