home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • rizikové a ochranné činitele při práci v pomáhající profesi
 • stres, jeho projevy a důsledky.
 • techniky práce se stresem - akutní a dlouhodobé
 • prevence profesního stresu
 • kde hledat pomoc pro problémy působené nadměrným stresem
 • syndrom pomáhajících a příčiny jeho vzniku
 • fáze syndromu vyhoření
 • specifické zdroje syndromu vyhoření u pomáhajících profesí
 • zdravě položené hranice v pomáhajících profesích
 • prevence - různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu vyhoření
 • autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření
 • zásady duševní hygieny, nácvik relaxačních metod