home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Prevence profesního stresu, relaxační techniky

Lektor: 
Prim. MUDr.Karel Nešpor, CSc
  • Rizikové a ochranné činitele při práci ve zdravotnictví
  • Stres, jeho projevy a důsledky
  • Prevence profesionálního stresu
  • Relaxační techniky jako přirozený protipól stresu
  • Kde hledat pomoc pro problémy působené nadměrným stresem