home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Poruchy příjmu potravy

Lektor: 
PhDr. František Krch, Ph.D.
 • vymezení PPP
 • specifické typy mentální anorexie a bulimie
 • epidemiologie
 • vývoj syndromu
 • rizikové faktory – populační kontext
 • etiologie PPP
 • PPP ve vztahu k obezitě a závislostem
 • internet – přínos i nebezpečí
 • průběh anorexie a bulimie
 • možnosti léčby
 • práce s rodinami nemocných
 • práce s nemotivovaným pacientem – specifické požadavky pro terapeutický tým
 • možnosti prevence