home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Mezilidská komunikace - jak lépe vycházet s lidmi

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • úvod do tématu, seznámení se základními pojmy
  • verbální komunikace a její zásady
  • možná úskalí komunikace v pomáhající profesi
  • bariéry v komunikaci a jejich překonávání
  • zásady aktivního naslouchání a empatie, nácvik
  • poznání svého preferovaného komunikačního stylu a jeho důsledků při používání
  • nácvik technik efektivní komunikace
  • základy neverbální komunikace a využití těchto poznatků ve vztahu pracovník/klient