home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Konflikt jako součást života, řešení a prevence

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

·        Konflikt jako nutná součást života: co jsou to konflikty a jak vznikají

·        Vliv emocí na průběh konfliktu

·        Styly řešení konfliktů: autodiagnostický test

·        Převedení sporu na problém

·        Možnosti hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty a nebo úcty k druhému člověku

·        Sdělování zpětné vazby

·        Přijímání kritiky (pacient, kolega, nadřízený..)

·        Nástroje k uspokojivému zvládnutí konfliktů a jejich předcházení

·        Prevence konfliktů, modelové situace