home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Emoční inteligence ve zdravotnictví: rozvoj a podpora

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • význam rozvoje a posilování emoční inteligence pro práci v pomáhajících profesích
  • co je to IQ, co je EQ a co sociální inteligence?     
  • autodiagnostika: test emoční inteligence
  • jaké jsou mé silné a slabé stránky v oblasti emoční inteligence?
  • čtyři kompetence EQ a způsoby jejich rozvoje a posílení
  • význam emocí, umění akceptace emocí, zacházení s negativními emocemi
  • cvičení na rozvoj empatie: vnímání emocí svých i druhých lidí
  • cvičení pro prevenci konfliktů
  • příklady z praxe, diskuze