home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Násilí ve vztazích ( domácí násilí) a role zdravotníků v případech domácího násilí

Lektor: 
Zdena Prokopová
  • domácí násilí, jeho specifika, dynamika
  • formy domácího násilí
  • mýty o domácím násilí
  • charakteristika pachatelů domácího násilí
  • oběti domácího násilí, cyklus násilí
  • důvody, proč ženy setrvávají v násilném vztahu
  • legislativa, zdravotníci a pomoc obětem domácího násilí
  • jak se dotazovat na domácí násilí
  • příprava bezpečnostního plánu
  • kontakty na podpůrné služby