home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zásady první pomoci pro zdravotníky, KURZ 3: První pomoc u úrazových situací; První pomoc dětského věku

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

·         Mechanické úrazy
o       Termická, radiační a biologická poranění
o       Intoxikace
o       Bodnutí hmyzem
o       Tonutí
o       Úrazy elektrickým proudem
o       Přehřátí organismu
o       Pneumothorax
o       Spolupráce se složkami IZS
 
                         Horečka
o       Křečové stavy
o       Dušnost
o       Bezvědomí
o       Šok
o       Dehydratace
o       Syndrom náhlého úmrtí novorozence
o       Syndrom týraného dítěte
 
o       Praktický nácvik první pomoci u úrazových situací a první pomoci u dětí
o       Průběžný nácvik KPR a komunikace se ZOS
o       Nácvik manipulace se zraněným pacientem