home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zásady první pomoci pro zdravotníky, KURZ 2:První pomoc u neúrazových situací

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

o       Akutní infarkt myokardu (ischemická choroba srdeční)

o       Cévní mozková příhoda

o       Anafylaxe

o       Plicní embolie

o       Epileptický záchvat

o       Křečové stavy

o       Mdloba

o       Asthma bronchiale

o       Krvácivé stavy (gynekologické a gastroenterologické)

o       Hypoglykémie a hyperglykémie

o       Hyperventilace

o       Psychiatrické stavy

o       Náhlé příhody břišní

o       Porod

o       Praktický nácvik první pomoci u výše jmenovaných stavů

o       Průběžné praktické opakování KPR a komunikace se ZOS