home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zásady první pomoci pro zdravotníky, KURZ 2:První pomoc u neúrazových situací

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

o       Akutní infarkt myokardu (ischemická choroba srdeční)
o       Cévní mozková příhoda
o       Anafylaxe
o       Plicní embolie
o       Epileptický záchvat
o       Křečové stavy
o       Mdloba
o       Asthma bronchiale
o       Krvácivé stavy (gynekologické a gastroenterologické)
o       Hypoglykémie a hyperglykémie
o       Hyperventilace
o       Psychiatrické stavy
o       Náhlé příhody břišní
o       Porod
o       Praktický nácvik první pomoci u výše jmenovaných stavů
o       Průběžné praktické opakování KPR a komunikace se ZOS