home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zásady první pomoci pro zdravotníky, KURZ 1:Kardiopulmonální resuscitace (KPR) a urgentní stavy

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

o       Úvod do problematiky první pomoci

o       Integrovaný záchranný systém (IZS)

o       Komunikace se záchranným organizačním střediskem (ZOS)

o       Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace (KPR)

o       Seznámení se s automatickým externím defibrilátorem (AED)

o       Postup při urgentních stavech vyžadujících neodkladný zásah

o       Jisté známky smrti a postup při nálezu mrtvého těla

o       Základy nelékařského třídění při hromadných neštěstích (START)

o       Praktický nácvik komunikace se ZOS, KPR, práce s AED a první pomoci při urgentních stavech