home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Zásady první pomoci pro zdravotníky, KURZ 1:Kardiopulmonální resuscitace (KPR) a urgentní stavy

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

o       Úvod do problematiky první pomoci
o       Integrovaný záchranný systém (IZS)
o       Komunikace se záchranným organizačním střediskem (ZOS)
o       Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace (KPR)
o       Seznámení se s automatickým externím defibrilátorem (AED)
o       Postup při urgentních stavech vyžadujících neodkladný zásah
o       Jisté známky smrti a postup při nálezu mrtvého těla
o       Základy nelékařského třídění při hromadných neštěstích (START)
o       Praktický nácvik komunikace se ZOS, KPR, práce s AED a první pomoci při urgentních stavech