home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Výživa –základ zdraví (kompas pro bloudící v současné nabídce protichůdných a módních výživových směrů)

Lektor: 
MUDr. Ludmila Eleková

Jaký je vliv výživy na obrovský zdravotní úpadek dnešní populace?

Došlo k zásadním změnám ve stravování směrem k nadbytku cukru, umělých tuků, zpracovaných potravin, veřejnému stravování, odklon od tradicí prověřených zvyklostí.

Dozvíte se, jak hodnotit stav člověka z hlediska výživy, co vše sledovat...

Přednáška poskytne navigaci v moři protichůdných a módních výživových směrů, z nichž mnohé nemají vědecké opodstatnění a nestojí za nimi prověření časem.