home Hlavni stránka

Umění pomáhat

Lektor: 
PhDr.Jaroslava Dvořáková

·        zvláštní nároky pomáhajících povolání
·        psychologické aspekty práce v pomáhající profesi
·        vztah mezi zdravotníkem a pacientem, klientem
·        prožívání a vyjadřování emocí, soucit či soucítění?
·        moc, pomoc, bezmoc, kontrola, řídit či podporovat?
·        hranice mezi pracovníkem a klientem, pacientem
·        rozhovor, naslouchání, otázky,vytváření vztahu: jak na to?
·        pomoc při mezilidských konfliktech
příklady z praxe, výměna zkušeností, sdílení