home Hlavni stránka

Syndrom vyhoření a jeho zvládání. Příčiny a prevence.

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

·     co je syndrom vyhoření

·     psychologické aspekty práce v pomáhající profesi

·     specifické zdroje syndromu vyhoření u pomáhajích profesí

·     psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat : zdroje zátěže a její příčiny

·     jak stres vzniká a proč - psychické a fyzické napětí a stresové faktory

·     stresory a salutory

·     fyziologické, emocionální, behaviorální příznaky syndromu vyhoření – varovné signály přetížení

·     rychlé odbourání stresu v pracovním prostředí

·     dlouhodobá protistresová strategie

·     prevence – různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu vyhoření

·     autodiagnostiky míry rizika syndromu vyhoření - test

·     hledání rovnováhy: odkud přijímáme a kam vydáváme svoji energii?

·     dechová cvičení a relaxační techniky - ukázky a mininácvik