home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Rehabilitační ošetřovatelství a škola zad pro zdravotníky

Lektor: 
Bc. Monika Tichá

Rehabilitační ošetřovatelství, polohování 

Manipulace s pacientem na lůžku

Vertikalizace pacienta, chůze

Škola zad  

Hluboký stabilizační systém páteře

Korekce stoje, sedu a pracovních pozic

Nácvik asistence u přesunu pacienta

Ukázky cvičení a další doporučení školy zad