home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Psychosomatika prakticky a jednoduše

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

·     Souvislosti mezi tělesným a duševním stavem.

·     Ovlivňování tělesného stavu psychologickými prostředky.

·     Nefarmakologické možnosti mírnění bolesti.

·     Sugesce, autosugesce, imaginace, spánek a relaxace.

·     Psychosomatické aspekty tělesné aktivity.

·     Psychosomatické aspekty dechového vzorce.

·     Používání psychosomatických a somatopsychických postupů u různých skupin pacientů.

·     Využívání těchto postupů v prevenci profesionálního stresu.

·     Shrnutí a praktická aplikace v podmínkách různých pracovišť.