home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Psychosomatika prakticky a jednoduše

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

·     Souvislosti mezi tělesným a duševním stavem.
·     Ovlivňování tělesného stavu psychologickými prostředky.
·     Nefarmakologické možnosti mírnění bolesti.
·     Sugesce, autosugesce, imaginace, spánek a relaxace.
·     Psychosomatické aspekty tělesné aktivity.
·     Psychosomatické aspekty dechového vzorce.
·     Používání psychosomatických a somatopsychických postupů u různých skupin pacientů.
·     Využívání těchto postupů v prevenci profesionálního stresu.
·     Shrnutí a praktická aplikace v podmínkách různých pracovišť.