home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Pozitivní emoce a zvládání stresu

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc.

Úvod

Krátce o negativních emocích

Pozitivní emoce a sebeovládání

Pozitivní emoce a zdraví

Pozitivní emoce a práce ve zdravotnictví

Jak navozovat pozitivní emoce

Souvislosti se životním stylem

Smích a další projevy pozitivních emocí

Shrnutí a praktická aplikace v pracovním i osobním životě