home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Pozitivní emoce a zvládání stresu

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc.

Úvod
Krátce o negativních emocích
Pozitivní emoce a sebeovládání
Pozitivní emoce a zdraví
Pozitivní emoce a práce ve zdravotnictví
Jak navozovat pozitivní emoce
Souvislosti se životním stylem
Smích a další projevy pozitivních emocí
Shrnutí a praktická aplikace v pracovním i osobním životě