home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Péče o pacienta s psychózou aneb realita trochu jinak

Lektor: 
Mgr. Jan Běhounek

Anotace:

- psychopatologie, příznaky psychotických onemocnění

- základní rozdělení psychotických onemocnění

- ošetřovatelská péče o psychotické pacienty

- klasifikace psychofarmak (indikační skupiny, nástin mechanismu účinku)

- úskalí při podávání psychofarmak, nežádoucí účinky

- specifika podávání léků na psychiatrii

- jiné možnosti biologické léčby v psychiatrii