home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Ošetřovatelství v ambulantní praxi: ideály a realita; Digitální demence – víme o ní?

Lektor: 
Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.

Ošetřovatelství v ambulantní praxi: ideály a realita

Etické problémy v ambulantní péči o nemocné jsou přehlíženy, patrně proto, že „nejde-li o život, nejde o nic“. Protože je až 80% pacientů léčeno a vyléčeno  ambulantně, je třeba věnovat pozornost jednání zdravotníků,které často není v souladu s uznávanými ideály ošetřovatelství. Budou uvedeny malé a komentované kazuistiky, ilustrující často neutěšený stav v našem zdravotnictví.

 

Digitální demence – víme o ní?

   Současní senioři se právem obávají Alzheimerovy choroby nebo jiných forem tzv. stařeckých demencí. Generaci narozené po roce 1997 však perspektivě hrozí digitální demence, která je v klinickém projevu analogická té Alzheimerově. Problém nastolil ve své kontroverzní publikaci z roku 2014 německý psychiatr Manfred Spitzer. V příspěvku budou uvedena základní fakta a rizika související s nadměrným a masovým používáním digitálních technologií a také dosud známé formy prevence.