home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Nenechte sebou manipulovat! (manipulativní komunikace v ordinaci i v osobním životě)

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

·      jak se vztahujeme a komunikujeme: co je to pasivita, agresivita, asertivita a manipulace

·      základní druhy manipulace a její vnitřní i vnější příčiny

·      jak odhalit manipulaci a poznat manipulátora?

·      skrytá manipulace a přenášení zodpovědnosti na pracovišti a ve vztazích

·      asertivita a její možnosti při obraně před manipulací

·      tři kroky obrany před manipulací pro jednotlivce

·      možnosti prevence manipulace, šikany ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu 

·      budování „sociální záchytné sítě“ jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti

·      metody odvrácení manipulace (kontramanipulace) v pracovních i osobních vztazích – nácvik v rámci modelových situacích