home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Nenechte s sebou manipulovat!

Lektor: 
PhDr.Jaroslava Dvořáková

       jak se vztahujeme a komunikujeme: co je to pasivita, agresivita, asertivita a manipulace

·      základní druhy manipulace a její vnitřní i vnější příčiny

·      jak odhalit manipulaci a poznat manipulátora?

·      skrytá manipulace a přenášení zodpovědnosti na pracovišti a v osobních vztazích

·      asertivita a její možnosti při obraně před manipulací

·      tři kroky obrany před manipulací pro jednotlivce

·      možnosti prevence manipulace, šikany ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu 

·      budování „sociální záchytné sítě“ jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti i v osobních vztazích

·      metody odvrácení manipulace (kontramanipulace) v pracovních i osobních vztazích – nácvik v rámci modelových situacích