home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

MINDFULNESS V BENEŠOVĚ

Začátkem května byl zakončen 8.týdenní kurz mindfulness v Benešově. Další kurz bude otevřen ve středu 13. února 2019. Máte-li zájem se zúčastnit, přihlaste se předběžně na mail. adresu dvorakova@puls-kurzy.com

 

Průběh základního 8-týdenního programu 

Během osmi týdnů probíhá 8 skupinových setkání (cca 2 hodinových) a 1 víkendové, sobotní odpolední setkání, ve kterém prohlubujeme dosavadní praxi.Během 8 týdnů si  účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání pracovní či zdravotní zátěže a prohlubující porozumění sobě samé/mu. Tyto techniky pak účastníci praktikují samostatně každý den po dobu 8 týdnů. Vedle tzv. formálních cvičení, sestávajících z meditací a jógy, se účastníci programu průběžně věnují i tzv. neformální praxi, která spočívá v aplikaci principů sebeuvědomění při běžných denních činnostech.