home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Konflikt jako součást života: řešení a prevence

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • Úvod do problematiky: co jsou to konflikty, jak vznikají (vliv osobnosti, komunikačního stylu, životní historie)
  • Možné konfliktní situace na pracovišti v sociální sféře: příklady z praxe
  • Vliv emocí na průběh konfliktních situací
  • Emoce a jejich zvládání v průběhu vypjatých situací
  • Způsoby řešení konfliktů-TEST
  • Zvládání konfliktních situací s klienty, rodin. příslušníky klientů, s kolegy na pracovišti – rozdíly v řešení
  • Nástroje k uspokojivému zvládnutí konfliktů a jejich předcházení
  • Prohlubování komunikačních dovedností a jejich nácvik
  • Modelové situace, nácvik nových dovedností