home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Komunikační dovednosti v praxi

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

·        Definice situací, které jsou pro Vás obtížné…
·        Zásady respektující komunikace
·        Komunikační dovednosti: jak formulovat svoje žádosti či přání, abychom byli vyslyšeni
·        Řešení konkrétních situací, které přinesou účastníci : oblasti pracovní (situace mezi kolegy, nadřízený – podřízený, pracovník – pacient/klient, pracovník a rodina pacienta/klienta)  a  oblasti osobního života