home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Jak pěstovat zdravé emoce v každodenní praxi pomáhajících profesí

Lektor: 
Emeritní primář MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Obsah semináře: 

 

  • Zdravé emoce a sebeuvědomování.
  • Jak se projevují zdravé emoce.
  • Zdravé emoce a lepší zvládání profesionálního stresu v pomáhajících profesích
  • Zdravé emoce a komunikace v praxi zdravotnického pracoviště
  • Zdravé emoce a osobní život.
  • Zdravé emoce a tvořivé zvládání problémů.
  • Pěstování zdravých emocí: formální nácvik.
  • Pěstování zdravých emocí v každodenním životě.
  • Širší souvislosti zdravých emocí.
  • Shrnutí a praktická aplikace v osobním a pracovním životě.