home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Jak mluvit, když o něco jde ( komunikace v emočně vypjatých situacích)

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

* Jaké typy rozhovorů můžeme zažít v praxi sociální práce?

* Vedení rozhovoru mocenským či partnerským přístupem

* Sdělování oprávněných požadavků v. žádost o laskavost

* Zásady respektující komunikace

* Jak se chováme ve stresu: mlčení a agresivita

* Jak zůstat součástí rozhovoru, když jste naštvaní, máte strach a nebo cítíte lítost? Jak zvládnout vlastní emoce.

* Jak naslouchat, když se ostatní rozčilují nebo mlčí? Co s emocemi druhých lidí?

* Dovednosti respektující komunikace

* Empatie a empatická reakce v průběhu rozhovoru

* Nácvik nových dovedností, modelové situace

* příklady z praxe, sdílení zkušeností