home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Jak říkat NE bez pocitů viny

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

·        Definice situací, které jsou pro Vás obtížné…

·        Umíme říkat ne bez pocitu viny? A jak přijmout odmítnutí?

·        Jak nebýt pasivní ani agresivní?

·        Jak rozpoznat manipulaci a jak se ji bránit?

·        Vědomé zacházení s emocemi a potřebami

·        Jak poskytnout empatii sobě i druhému

·        Sebevědomí, sebeúcta, sebedůvěra – kde vzít? Jak posilovat, budovat a podporovat u sebe, u svých dětí…

·        Jak vyjádřit jasně svá přání, jak požádat o laskavost?

·        Jak vyjádřit nesouhlas názorem druhých lidí, jak korektně odmítnout úkol

·        Jak sdělit a přijmout nepříjemnou zprávu – zpětnou vazbu

·        Praktické řešení konkrétních situací v průběhu semináře