home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Hranice ve vztazích: na pracovišti i v osobním životě

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • Vztah pracovníka ve zdravotnictví a pacienta/ klienta
  • Hranice, jejich význam pro práci v pomáhající profesi
  • Hranice v osobních vztazích ( a jejich vliv na výkon profese)
  • Dobře nastavené hranice v profesním vztahu – co pomáhá při budování hranic a co budování hranic ztěžuje
  • Zdroje pracovníka, které pomáhají budovat hranice ve vztazích s klienty/pacienty: vnitřní a vnější
  • Překračování hranic – situace z praxe a možnosti reakcí, řešení situací
  • Zážitkové metody, cvičení, modelové situace, diskuze