home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Geriatrický pacient aneb klient vyššího věku s Parkinsonovou nemocí, diabetem a demencí

Lektor: 
MUDr. Tomáš Hlaváček

Celkový pohled na geriatrického pacienta

Klasická věkem podmíněná onemocnění

Parkinsonova choroba

            úvod,prevalence

            diagnostika

            všeobecné informace o onemocnění

            možnosti léčby

            přístup k nemocnému

 

Geriatrický diabetik

            úvod

            diagnostika

            terapie

            klinicky důležité hodnoty glykémie

            akutní stavy spjaté s diabetem

            přístup k diabetickému geriatrickému pacientovi

 

Geriatrický pacient s demencí

            úvod

            diagnostika

            možnosti ovlivnění diagnozy

            přístup k pacientovi

 

Přístup ke geriatrickým pacientům

Nejdůležitější faktory ovlivňujíci kvalitu života

Péče o křehké geriatrické pacienty

           

           

 

Diskuse a dotazy v průběhu celé přednášky i po ukončení