home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

FTN Praha: 8 týdenní kurz Snižování stresu a zvládání emocí pomocí všímavosti skončil úspěšně!

Ve Fakultní Thomajerově nemocnici v loňském roce proběhly 4 workshopy všímavosti/mindfulness pro zdravotníky. Na základě zájmu účastníků se podařilo získat podporu Nadace Plného vědomí Praha, která podpořila uspořádání 8. týdenního kurzu všímavosti pro vrchní sestry.

Tento kurz proběhl v prostorách Thomajerovy nemocnice v období říjen/listopad 2019. Díky pozitivní zpětné vazbě od účastnic - vrchních sester se nyní jedná o možné podpoře kurzu také pro staniční sestry.

Vyjímám ze závěrečného hodnocení účastnic kurzu:

... na každé setkání jsem se těšila, cvičily jsme společně a mohly si o tom povídat. Naučila jsem se více si všímat šťastných chvilek, užívat si maličkostí. Uvědomila jsem si své potřeby a začala jsem se o ně i starat. Vrátila jsem se k činnostem, které jsem dlouho nedělala a které mi dělají dobře. A také jsem si v práci vytvořila "záchranný plán" pro náročné stresové situace....

... naučila jsem se usínat bez myšlenek na práci, lépe spím... a také lépe zvládám pracovní stres...

...kurz mi přinesl pohodu, schopnost více si všímat sama sebe, být trpělivá, nad věcí, být na sebe hodnější, laskavější...

... vzhledem k aktuální závažné rodinné situaci využívám vše, co jsem se v kurzu naučila, pomáhá mi to...naučila jsem se zklidnit, když cítím, že už mě vše přesahuje, zastavit se, dát si odstup. Pomáhá mi to i usnout a spát celou noc....

... mnohem lépe spím, cítím větší radost ze života, spokojenost... letošní listopadové počasí mě mě vůbec nekazilo náladu... urovnala jsem si priority, všechna setkání byla velkým přinosem pro mě...